www.bhkl.net > tAn30度是多少

tAn30度是多少

tan30度=√3/3 tan45度=1 tan60=√3 tan90度无解

tan30度是 30度的正切值,等于3分之根号3

tan(30°) =√3/3 = 0.57735026918963 角θ在任意直角三角形中,与θ相对应的对边与邻边的比值叫做角θ的正切值。 若将θ放在直角坐标系中即tanθ=y/x。tanA=∠A的对边/∠A对边的邻边。在直角坐标系中相当于直线的斜率k。

如图,tan30°=BC/AB=1/√3=√3/3

tan(30°) =√3/3 = 0.57735026918963 角θ在任意直角三角形中,与θ相对应的对边与邻边的比值叫做角θ的正切值。 若将θ放在直角坐标系中即tanθ=y/x。tanA=∠A的对边/∠A对边的邻边。在直角坐标系中相当于直线的斜率k。

sin30° = 1 / 2 sin45° = √2 / 2 sin60° = √3 / 2 tan30° = 1 / √3 = √3 / 3 tan45° = 1 tan60° = √3 扩展内容: 三角函数的特殊值: 参考资料:三角函数 - 百科

sin30°=1/2, sin45° = √2/2 , sin60°=√3/2 cos30°=√3/2, cos45° = √2/2 , cos60°=1/2 tan30°=√3/3, tan45° = 1 , tan60°=√3

tan30=(根号3)/3 tan45=1 tan60=根号3

sin,cos,tan,cot的30度,60度,90度等于多少 sin30=1/2.sin60=√3/2,sin90=1 cos30=√3/2,cos60=1/2.cos90=0 tan30=√3/3,tan60=√3,tan90不存在 cot30=√3,cot60=√3/3,cot90不存在

网站地图

All rights reserved Powered by www.bhkl.net

copyright ©right 2010-2021。
www.bhkl.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com